Lestijden

Om diverse redenen (beleefdheid, respect, structuur, optimale klas- & schoolwerking, ...) is het uiterst belangrijk dat onze kleuters / leerlingen op tijd aankomen op school.
De school brengt wel begrip op voor buitengewone omstandigheden waarin dit niet mogelijk is. Toch is dit eerder zeer uitzonderlijk, dan de gangbare regel.

Elk kind krijgt tijdens het schooljaar een aanbod van 28 lestijden van maandag tot vrijdag.

De school is open van 07:00 tot 18:00, uitgezonderd op woensdag tot 13:00. Voor opvang buiten de lessen (lestijden) dient wel een vergoeding betaald te worden.
De woensdagnamiddagopvang (eveneens betalend) wordt ingericht door de gemeente tot 18:00. Je dient jouw kind hiervoor dan ook in te schrijven via de gemeente. Breng wel de school op de hoogte als je gebruikt maakt van deze gemeentelijke dienst. De gemeente beslist waar deze woensdagnamiddagopvang plaats vindt. Het voorbije schooljaar was dit op de Kappaertschool.

De lessen beginnen stipt om 08:30 (’s morgens) en om 13:15 (’s middags). ‘s Middags gaat de poort open om 11:35 en ‘s avonds om 16:00 (op vrijdag om 15:00).

De middagopvang start om 11:35 en eindigt om 13:10, uitgezonderd op woensdag tot 13:00.

In het lager werken wij ook dit schooljaar met ‘de zachte landing’. Het is de bedoeling dat de kinderen reeds vanaf 08:20 de klas binnengaan. Om 08:20 komt de titularis de aanwezige leerlingen ophalen (speelplaats). Betrokken leerlingen die na 08:20 arriveren, komen zelf spontaan naar de klas. Met deze zachte landing beogen we dat deze leerlingen de mogelijkheid krijgen om thuis te komen in de klas. De lessen beginnen stipt om 08:30. Tijdens deze zachte landing van het lager, blijven de kleuters - peuters op de speelplaats tot hun titularis hen komt halen.