CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht - in nauwe samenwerking met de school - bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

  • het leren en studeren

  • de onderwijsloopbaan

  • de preventieve gezondheidszorg

  • het psychisch en sociaal functioneren

Het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen. Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van de ouders en de school: als het moeilijk wordt, kan je op het CLB terecht. Onze school heeft een overeenkomst afgesloten met CLB Groeninge. U kan steeds rechtstreeks of via de school een beroep doen op het CLB als u dit nodig acht voor uw kind.

Contactgegevens

CLB Groeninge:

Kasteelstraat 27, 8500 Kortrijk
Vestiging in Deerlijk: Harelbekestraat 81
tel.: 056 24 97 00
email: info@vclbgroeninge.be
website: www.vclbgroeninge.be

Contactpersoon: Myriam Vanneste


De contactpersoon maakt deel uit van een multidisciplinair team. Deze teamleden staan samen met de contactpersoon in voor de begeleiding van de scholen verbonden aan het team. Elk teamlid neemt een domein van expertise op. Deze expertise kan ofwel consultatief, ofwel via rechtstreekse begeleiding van leerlingen of ondersteuning van de leerkrachten ingezet worden.

De recentste namen van de CLB-medewerkers vind je terug op “www.vclbgroeninge.be” onder de rubriek “Scholen”.

In de schoolbrochure/infobrochure vind je nog extra uitleg over het CLB.