Blogs

Geregeld zitten onze leerkrachten aan de computer om hun klasblog up-to-date te houden.
Uitstappen, speciale gelegenheden, leuke activiteiten... worden met tekst, foto's en soms filmpjes op de klasblog geplaatst.
Kijken en lezen jullie mee?