Onze visie - missie     

Iedereen is welkom. We hebben een open houding en respect voor elkaar.

Samen met een geëngageerd team streven we naar een rijk schoolklimaat.

We zijn een veilig en warm nest waar elk kind zich gelukkig voelt. 

Aanbod

In de Kappaertschool hebben we een warm hart voor kinderen. We hebben liefdevolle aandacht voor ieder kind.

Een cultuur waar iedereen voor elkaar zorgt: samen werken, van elkaar leren en samen spelen.

We maken werk van een gastvrije school met aandacht voor een positieve en opbouwende communicatie.

Groeikansen staan steeds voorop. 

 

Aanpak 

Respect , vertrouwen en heldere afspraken zorgen voor een basisrust op onze school.

We zetten in op een krachtige en ervaringsgerichte leer- en leefomgeving. Dit bevordert het welbevinden en het leerplezier.

We hebben aandacht voor gezondheid en veiligheid. 

We stimuleren creativiteit, vernieuwing en hanteren motiverende werkvormen.

Samen reflecteren we zodat kinderen harmonieus ontwikkelen.

Zo ontdekken en beleven kinderen hun talenten.
Zorg 

Door te begeleiden op het tempo van elk uniek kind brengen we ons aanbod dichter bij het ontwikkelniveau.

Welke de uitdaging ook is, via een doelgerichte en geduldige aanpak blijven we samen zoeken.

We helpen hen ontplooien tot veerkrachtige kinderen die sociaal weerbaar en zelfredzaam zijn. 

We geven de kinderen de ruimte om te groeien naar een positief zelfbeeld.Organisatie 

Op onze school is er een hoge betrokkenheid van ouders en al wie ons ondersteunt. We zijn samen verantwoordelijk.

De kracht van ons team is de rijkdom van expertises die we complementair inzetten.

We staan tussen de kinderen en coachen hen in hun zoektocht naar eigen talenten en kunnen.

Open communicatie met het kind en elkaar staat voorop. Inspiratie 

Op de Kappaertschool is er plaats voor ieders eigenheid.

Op onze school is er een open houding naar de wereld  in al haar diversiteit.

Kinderen laten we kennismaken met de boodschap van Jezus. 

We helpen kinderen bij het zin geven aan hun eigen levensverhaal. Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf.