Wie is wie ?

Leerkrachten

Instappers + 1ste kleuter

1ste kleuter

2de kleuter: Nellie en Cézarklas

3de kleuter: Pompomklas

Kinderverzorgster

1ste leerjaar

2de leerjaar

Zorgcoördinator

Ambulante leerkracht kleuter

  • Chloë Opsomer

Ambulante leerkracht kleuter en lager

Bewegingsopvoeding kleuter

  • Chloë Opsomer

Bewegingsopvoeding kleuter en lager

ICT-coördinator